Updated mar 28, 2023

Współadministrowanie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach marketingowych przez spółki z Grupy za pośrednictwem e-mail lub kontaktu telefonicznego 

Kto będzie odpowiadał za ochronę Twoich danych? 

Administratorami Twoich danych osobowych będą współadministratorzy wskazani poniżej, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowanie z dnia 20 lutego 2023 r. (dalej jako „Współadministratorzy”). Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.e-marketing@auraco.pl

Są oni wspólnie odpowiedzialni za ochronę Twoich danych osobowych 

Lista Współadministratorów 

  1. Dom – Best spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. Santer-Zarządzanie Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. TED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. Certus Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. Famix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. PortalPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. EnergiaOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. Grupa Techniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 
  1. Zespół Zarządców Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2 

Po co nam dane osobowe? 

Chcemy wysyłać na mejla lub przedstawiać Ci telefonicznie oferty na skorzystanie z usług spółek wchodzących w skład Grupy Współadministratorów. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), zwanego dalej „RODO”, co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie danych osobowych jest oparte o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę, którą możesz wycofać w każdej chwili. 

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych? 

Nie. Zgoda na wykorzystanie danych w celach marketingowych jest w pełni dobrowolna. 

Kto może mieć wgląd w Twoje dane? 

Odbiorcą Twoich danych będą m.in. nasi podwykonawcy, dostawcy infrastruktury informatycznej, lub podmioty, które na nasze zlecenie będą prowadzić wysyłkę informacji handlowych lub rozmowy telemarketingowe. 

Jak długo będziemy przetwarzać dane? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub zaprzestaniu prowadzenia kampanii marketingowych przez Współadministratorów. 

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 

Nie 

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO? 

Przysługuje Ci prawo: 

• wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

• przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; 

• sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych; 

• do żądania usunięcia danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

Nie przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdyż zamiast tego masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Do kogo można zwrócić się z pytaniem o ochronę danych? 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami: 

Punkt kontaktowy:  

E-mail: iod.e-marketing@auraco.pl 

Tel. +48 22 211 18 60 (w przypadku kontaktu telefonicznego prosimy Cię o podanie na wstępie informacji, że dzwonisz w sprawie wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych przez Współadministratorów z Grupy).