Updated lis 16, 2022

USŁUGI DODATKOWE

UsługaStawka
udział księgowej (online) w zebraniu rocznym350 zł netto / zebranie
udział księgowej (online) w zebraniu (innym niż rocznym)250 zł netto / zebranie
wykonanie dodatkowych (kwartalnych lub miesięcznych) rozliczeń zużycia mediów150 zł netto / rozliczenie
wykonanie dodatkowych (półrocznych, kwartalnych
lub miesięcznych) sprawozdań wraz z rozliczeniem mediów za dany okres
300 zł netto / rozliczenie ze sprawozdaniem
okresowa aktualizacja w banku beneficjentów rzeczywistych50 zł netto od wspólnoty mieszkaniowej
wysyłka upomnienia / wezwania do zapłaty bezpośrednio do mieszkańca (koszt ponoszony przez dłużnika)15 zł netto / szt.
wystawienie zaświadczenia dotyczącego lokalu
np. zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach
15 zł netto / szt.
obsługa umów cywilno-prawnych:
za umowę długotrwałą (zlecenia, o pracę, wynagrodzenie zarządu)50 zł netto / szt. / miesiąc
za umowę jednorazową (zlecenia, o dzieło)150 zł netto / szt. / miesiąc
przygotowanie wniosków kredytowych dla wspólnoty mieszkaniowej300 zł netto / szt.
przygotowanie dodatkowych raportów finansowych
i dokumentacji na potrzeby dochodzenia należności
w postępowaniach sądowych
od 100 zł netto / szt.
ręczne księgowanie WB otrzymanych w formacie .pdf75 zł netto / miesiąc do 50 lokali
100 zł netto / miesiąc od 51 do 100 lokali
135 zł netto / miesiąc od 101 lokali
rozliczenie okresu deweloperskiegocena do uzgodnienia
odtworzenie ksiąg rachunkowychod 1000 zł netto (cena do uzgodnienia)
weryfikacja sald z dostawcamiod 100 do 300 zł netto (cena do uzgodnienia)
wydruk książeczek do opłat mieszkaniowych7,50 zł netto /szt.
wydruk dokumentów i materiałów0,30 zł netto / strona A4 (druk czarno – biały)
1,00 zł netto / strona A4 (druk kolorowy)
wysyłka pocztowa dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiejzgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
lub firmy kurierskiej