Updated gru 03, 2022

Porównanie pakietów

UsługaSTANDARDROZSZERZONYROZSZERZONY +PREMIUM
realizacja przelewów (faktury i inne zobowiązania)TAKTAK
otwieranie i likwidowanie rachunków bankowychTAKTAK
księgowanie fakturTAKTAKTAKTAK
księgowanie wyciągów bankowychTAKTAKTAKTAK
aktualizacja danych właścicieliTAKTAKTAK
prowadzenie naliczeńTAKTAKTAKTAK
naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnejTAKTAKTAKTAK
naliczanie odsetekTAKTAKTAK
wystawianie wymiarów opłatTAKTAKTAK
przygotowanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościachTAKTAKTAK
generowanie książeczek opłatTAKTAKTAK
naliczanie i wystawianie faktur z tytułu pożytkówTAKTAKTAKTAK
rozliczanie mediówTAKTAKTAK
obsługa kadrowo-płacowaTAKTAK
sporządzanie sprawozdań finansowychTAKTAKTAKTAK
sporządzanie deklaracji CITTAKTAKTAKTAK
złożenie deklaracji CITTAKTAK
kwartalne raportowanie do Zarządcy o stanie finansowym WMTAKTAK
windykacja należności (wezwanie do zapłaty)TAKTAK
windykacja należności (przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby dochodzenia należności przysługujących WM w postępowaniach sądowych)TAK
przygotowanie projektów planów gospodarczychTAK
kontakt Zarządcy z księgowąTAKTAKTAKTAK
kontakt zarządu WM z księgowąTAKTAKTAK
kontakt księgowej z mieszkańcamiTAK
dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańcaTAKTAKTAKTAK
dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańcówTAKTAKTAKTAK
dostęp do systemu dla ZarządcyTAKTAKTAKTAK
SzczegółySzczegółySzczegółySzczegóły