Updated kw. 12, 2023

Porównanie pakietów

UsługaSTANDARDROZSZERZONYROZSZERZONY +PREMIUM
realizacja przelewów (faktury i inne zobowiązania)
otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych
księgowanie faktur
księgowanie wyciągów bankowych
aktualizacja danych właścicieli
prowadzenie naliczeń
naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
naliczanie odsetek
wystawianie wymiarów opłat
przygotowanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach
generowanie książeczek opłat
rozliczanie mediów
obsługa kadrowo-płacowa
sporządzanie sprawozdań finansowych
sporządzanie deklaracji CIT
złożenie deklaracji CIT
kwartalne raportowanie do Zarządcy o stanie finansowym WM
windykacja należności (wezwanie do zapłaty)
windykacja należności (przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby dochodzenia należności przysługujących WM w postępowaniach sądowych)
kontakt Zarządcy z księgową
kontakt zarządu WM z księgową
kontakt księgowej z mieszkańcami
dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
dostęp do systemu dla Zarządcy
SzczegółySzczegółySzczegółySzczegóły