Updated gru 06, 2022

PAKIET UBEZPIECZEŃ

Zakres usług

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych / spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni to gwarancja optymalnej ochrony mienia przed różnymi zdarzeniami losowymi takimi jak np. pożar, ale również kradzieżą czy dewastacją.  Na polisie nie może zabraknąć ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Opcjonalnie ochroną można objąć odpowiedzialność władz spółdzielni oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych za skutki podjęcia błędnych decyzji. Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które posiadają w swojej ofercie produkty dedykowane wspólnotom i spółdzielniom. Pozwala to na maksymalną ochronę, co więcej dopasowaną do potrzeb konkretnej wspólnoty czy spółdzielni, dzięki czemu Klient płaci tylko za to czego potrzebuje.

Ubezpieczenie mieszkań

Ubezpieczenie mieszkania to niezbędna ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak zalanie, pożar, kradzież z włamaniem oraz innymi, rzadziej występującymi, zjawiskami. Dzięki polisie właściciel mieszkania zyskuje pewność, że jego mienie zostanie przywrócone do stanu sprzed szkody, bez dodatkowych kosztów po swojej stronie.

W zakresie podstawowym ubezpieczeniem objęte są mury oraz elementy stałe nieruchomości, instalacje techniczne, wykładziny, sanitariaty, okna, drzwi itp. Dodatkowym ubezpieczeniem obejmowane jest mienie znajdujące się w mieszkaniu, w tym np. meble, sprzęt elektroniczny czy biżuteria. Standardowym dodatkiem do ubezpieczenia mienia jest także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim, na przykład, gdy zalejemy mieszkanie sąsiada. Zakres tego ubezpieczenia zazwyczaj można poszerzyć o szkody wyrządzone poza domem również przez członków rodziny.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Ubezpieczenie zabezpiecza majątek przedsiębiorcy przed szkodami spowodowanymi przez m.in. pożar, siły natury czy kradzież z włamaniem. Ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy pozwoli z kolei uniknąć konsekwencji finansowych, w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności.

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości jest obowiązkiem wszystkich zarządców prowadzących faktyczną działalność w tym zakresie. Podpisanie pierwszej umowy o zarządzanie wiąże się z wymogiem posiadania ubezpieczenia.

Wsparcie w egzekwowaniu wypłaty za powstałą szkodę

Monitorowanie czasu wygaśnięcia polisy wraz z propozycją wznowienia