Updated wrz 06, 2023

PAKIET STANDARD

Zakres usług

Prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych (WM) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 • księgowanie wyciągów bankowych
 • księgowanie faktur kosztowych wspólnoty zaakceptowanych przez Zarządcę
 • prowadzenie naliczeń i aktualizacja danych właścicieli
 • wystawianie wymiarów opłat
 • generowanie książeczek opłat
 • naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
 • sporządzanie rocznych deklaracji CIT
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
 • dostęp do systemu dla Zarządcy
 • bezpośredni i stały kontakt dla Zarządcy z księgową