Updated gru 03, 2022

PAKIET ROZSZERZONY

Zakres usług

Prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych (WM) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 • księgowanie wyciągów bankowych
 • księgowanie uprzednio opłaconych faktur
 • prowadzenie naliczeń
 • wystawianie wymiarów opłat
 • generowanie książeczek opłat
 • naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
 • rozliczenia mediów dwa razy w roku
 • sporządzanie rocznych deklaracji CIT
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat
 • przygotowanie wezwań do zapłaty na wniosek Zarządcy raz na kwartał
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
 • dostęp do systemu dla Zarządcy
 • bezpośredni i stały kontakt dla Zarządcy i zarządu WM z księgową

Dodatkowe usługi płatne wg odrębnego cennika