Updated lut 22, 2023

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Newslettera

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Newslettera. 

Kto będzie odpowiada za ochronę Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dom-Best z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (dalej „Dom – Best” lub „Spółka”). e-mail: iod.dombest@auraco.pl 

Po co nam dane osobowe? 

Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania na Twój adres e-mail Newslettera, a w nim ofert usług Spółki. 

Kto będzie odpowiada za ochronę Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dom-Best z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (dalej „Dom – Best” lub „Spółka”). e-mail: iod.dombest@auraco.pl 

Po co nam dane osobowe? 

Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania na Twój adres e-mail Newslettera, a w nim ofert usług Spółki. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), zwanego dalej „RODO”, co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie danych osobowych jest oparte o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę , którą możesz wycofać w każdej chwili.. Warunki na jakich będziemy wysyłać Newsletter opisaliśmy w naszym Regulaminie oraz Polityce prywatności 

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych? 

Nie musisz korzystać z naszego Newslettera, ale jeśli zechcesz go otrzymywać musisz w tym celu podać nam adres poczty elektronicznej.  

Nie jest obowiązkowe podanie Twojego imienia, numeru telefonu oraz nazwy firmy, chociaż byłoby milej, gdybyś podał swoje imię oraz ułatwiłoby nam pracę gdybyś wskazał numer telefonu i nazwę firmy. 

Kto może mieć wgląd w Twoje dane? 

Dom-Best będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Dom-Best. 

Jak długo będziemy przetwarzać dane? 

Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie. Wycofać zgodę możesz pisząc do nas na adres iod.dombest@auraco.pl.  

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 

Nie 

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO? 

  1. Wycofania Twojej zgody w dowolnym momencie bez podania powodu jej wycofania; 
  1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
  1. Przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; 
  1. Sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych; 
  1. Żądania usunięcia danych osobowych, 
  1. Ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Do kogo możesz zwrócić się z pytaniem o ochronę danych? 

Inspektor Ochrony Danych Dom-Best: E-mail: iod.dombest@auraco.pl ewentualnie pisząc na adres: Dom-Best z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin