Updated sty 12, 2023

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Newslettera

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Newslettera. 

Kto będzie odpowiada za ochronę Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dom-Best z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (dalej „Dom – Best” lub „Spółka”). e-mail: iod.dombest@auraco.pl 

Po co nam dane osobowe? 

Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania na Twój adres e-mail Newslettera, a w nim ofert usług Spółki. 

Kto będzie odpowiada za ochronę Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dom-Best z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (dalej „Dom – Best” lub „Spółka”). e-mail: iod.dombest@auraco.pl 

Po co nam dane osobowe? 

Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania na Twój adres e-mail Newslettera, a w nim ofert usług Spółki. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), zwanego dalej „RODO”, co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie danych osobowych jest oparte o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę , którą możesz wycofać w każdej chwili.. Warunki na jakich będziemy wysyłać Newsletter opisaliśmy w naszym Regulaminie oraz Polityce prywatności 

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych? 

Nie musisz korzystać z naszego Newslettera, ale jeśli zechcesz go otrzymywać musisz w tym celu podać nam adres poczty elektronicznej.  

Nie jest obowiązkowe podanie Twojego imienia, numeru telefonu oraz nazwy firmy, chociaż byłoby milej, gdybyś podał swoje imię oraz ułatwiłoby nam pracę gdybyś wskazał numer telefonu i nazwę firmy. 

Kto może mieć wgląd w Twoje dane? 

Dom-Best będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Dom-Best. 

Jak długo będziemy przetwarzać dane? 

Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie. Wycofać zgodę możesz pisząc do nas na adres iod.dombest@auraco.pl.  

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 

Nie 

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO? 

 1. Wycofania Twojej zgody w dowolnym momencie bez podania powodu jej wycofania; 
 1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
 1. Przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; 
 1. Sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych; 
 1. Żądania usunięcia danych osobowych, 
 1. Ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Do kogo możesz zwrócić się z pytaniem o ochronę danych? 

Inspektor Ochrony Danych Dom-Best: E-mail: iod.dombest@auraco.pl ewentualnie pisząc na adres: Dom-Best z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin 

Zalecenia do stosowania klauzuli 

 1. klauzula do umieszczenia pod formularzem zapisu na newsletter.  
 1. klauzula powinna być sporządzona w wersji językowej tożsamej z tą, jak została wykorzystana do budowy strony z której można zgłosić chęć przesyłania newsletteru  
 1. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Newslettera może być „przycięta” w pierwszej warstwie, a następnie „rozwijana” tak, aby nie przeciążać treścią osoby wpisującej dane. 
 1. jeśli zapis na newsletter ma być dokonywany bezpośrednio na stronie, na której podaje się dane w formularzu kontaktowym, można dać przycisk „Skopiuj dane z formularza kontaktowego”  
 1. wpisanie adresu poczty elektronicznej potwierdzający chęć otrzymywania newsletteru powinno odnotować się automatycznie przy adresie poczty elektronicznej, podanym jako ten, na który ma być wysyłany newsletter – data, godzina, itd. 
 1. powinien też być link pod zapisami na newsletter umożliwiający rezygnację z jego otrzymywania. 
 1. zamówienie newslettera i odwołanie zamówienia powinno być potwierdzane przez użytkownika z linku wysyłanego na adres poczty elektronicznej podawany na stronie 
 1. po wpisaniu adresu poczty elektronicznej na jaki ma być wysyłany newsletter powinna pojawiać się strona, na której będzie opisane co dalej się dzieje (że na adres została wysłana wiadomość zawierające prośbę o weryfikację zamówienia). Procedura zamówienia newslettera powinna być też opisana w Regulaminie świadczenia usług przez serwis 
 1. po wykorzystaniu linku zawierającego odesłanie do strony na której można odwołać zamówienie na newsletter również powinna pojawić się strona z informację co teraz będzie działa się z danymi, tzn. że na wskazany adres zostanie wysłany mejl zawierający prośbę o potwierdzenie, że na wskazany adres mają nie być wysyłane newslettery i że dla wypisania się z newslettera trzeba kliknąć w link umieszczony w wiadomości 
 1. w polu Wpisz adres e-mail powinno być zaznaczone, że jego wypełnienie jest obowiązkowe 
 1. w polu Wprowadź swoje imię nie powinno być oznaczania, że jego podanie jest obowiązkowe.