Dom Best – platforma dla

zarządców nieruchomości

Współpraca z nami umożliwi Ci skupienie się na relacjach ze swoim Klientem i rozwoju, podczas gdy księgowością, wsparciem technicznym, informatycznym i prawnym zajmiemy się my.

Przystań na morzu możliwości

Usługi księgowe dla
Twoich Klientów

 • Pełna obsługa księgowa dedykowana zarządzaniu nieruchomościami;
 • Optymalizacja usług, dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • Ustandaryzowany pakiet dokumentów sprawozdawczych;
 • Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi;
 • Usługi doradcze z zakresu finansów;
 • Procesy windykacyjne;
 • Obsługa kadrowo-płacowa;
 • Dostęp do aplikacji mobilnej.

Wsparcie IT

 • Dostęp do systemu informatycznego dedykowanego do obsługi nieruchomości;
 • Wyposażenie klientów w aplikacje mobilne zwiększające skuteczność komunikacji;
 • Podstawowe narzędzia do pracy (komputer, tablet, urządzenia peryferyjne, telefon);
 • Wdrożenie i pakiet szkoleń;
 • Doradztwo z zakresu funkcjonowania systemów IT;
 • Ochrona i bezpieczeństwo danych;
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów technicznych.

Wsparcie techniczne utrzymania nieruchomości

 • obsługa infolinii dostępnej 24/7 służącej do zgłaszania usterek i awarii dostępna dla Zarządcy oraz mieszkańców wspólnoty
 • zlecanie napraw oraz koordynacja procesu ich usunięcia
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych tematów wraz ze statusami realizacji
 • organizacja umów oraz nadzór nad firmami świadczącymi usługi stałe tj. sprzątanie, ochrona, konserwacja
 • pozyskiwanie ofert na drobne prace naprawcze, potrzeby remontowe oraz przeglądy we współpracy z platformą

Zasady współpracy oraz zakres obowiązków ustalany indywidualnie i dostosowany do potrzeb zarządcy.

Ubezpieczenia

 • Doradztwo ubezpieczeniowe
 • Bogata oferta dostosowana do różnych potrzeb klienta
 • Ubezpieczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni
 • Ubezpieczenia indywidualne nieruchomości
 • Ubezpieczenia OC dla podmiotów gospodarczych
 • Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
 • Monitorowanie terminowego zawierania polis
 • Wsparcie w egzekwowaniu wypłaty za powstałą szkodę

Wsparcie prawne

 • Sporządzanie, opiniowanie i zabezpieczanie wykonania umów z kontrahentami
 • Kompleksowe wsparcie prowadzenia działalności
 • Porady prawne w tym wsparcie dla zarządców i Wspólnot Mieszkaniowych
 • Pomoc w zakresie przygotowania do prowadzenia spraw spornych przed sądami i urzędami
 • Sądowa windykacja należności
 • Dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji

Oferujemy pakiety księgowe już od 0,14 zł/m2

Pakiet STANDARD

Zakres usług

Prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych (WM) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

w szczególności:

 • księgowanie wyciągów bankowych
 • księgowanie faktur kosztowych wspólnoty zaakceptowanych przez Zarządcę
 • prowadzenie naliczeń i aktualizacja danych właścicieli
 • wystawianie wymiarów opłat
 • generowanie książeczek opłat
 • naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
 • sporządzanie rocznych deklaracji CIT
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
 • dostęp do systemu dla Zarządcy
 • bezpośredni i stały kontakt dla Zarządcy z księgową
Uzyskaj ofertę cenową

Pakiet ROZSZERZONY (zawiera windykację)

Zakres usług

Prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych (WM) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

w szczególności:

 • dostęp do rachunków bankowych WM, pobieranie wyciągów bankowych i księgowanie wszystkich transakcji
 • księgowanie i opłacanie w banku faktur kosztowych wspólnoty zaakceptowanych przez Zarządcę
 • prowadzenie naliczeń i aktualizacja danych właścicieli
 • wystawianie wymiarów opłat
 • generowanie książeczek opłat
 • naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
 • rozliczenia mediów dwa / cztery razy w roku
 • sporządzanie i wysyłanie rocznych deklaracji CIT na podstawie pełnomocnictwa UPL
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • windykacja należności, w tym przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby dochodzenia należności przysługujących WM w postępowaniach sądowych
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat
 • przygotowanie wezwań do zapłaty raz na kwartał
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu
 • wnoszenie opłat należnych od WM tytułem podatków i innych obowiązków publicznoprawnych
 • obsługa kadrowo-płacowa w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowników WM, wynagrodzeń zarządu WM, umów zlecenia, naliczanie składek ZUS, deklaracje PIT, deklaracje ZUS
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
 • dostęp do systemu dla Zarządcy
 • kontakt telefoniczny i online dla Zarządcy, zarządu WM z księgową w godzinach pracy księgowości
Uzyskaj ofertę cenową

Pakiet PREMIUM (zawiera windykację)

Zakres usług

Prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych (WM) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności:

 • dostęp do rachunków bankowych WM, pobieranie wyciągów bankowych i księgowanie wszystkich transakcji
 • otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych na potrzeby prowadzenia finansów WM – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa
 • księgowanie i opłacanie w banku faktur kosztowych wspólnoty zaakceptowanych przez Zarządcę
 • prowadzenie naliczeń i aktualizacja danych właścicieli
 • wystawianie wymiarów opłat
 • generowanie książeczek opłat
 • naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
 • rozliczenia mediów dwa / cztery razy w roku
 • sporządzanie i wysyłanie rocznych deklaracji CIT na podstawie pełnomocnictwa UPL
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • kwartalne zestawienie obrotów i sald wysyłane Zarządcy, z wyszczególnieniem informacji na temat sald dostawców, mieszkańców, oraz kwartalne zestawienie przychodów i kosztów
 • windykacja należności, w tym przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby dochodzenia należności przysługujących WM w postępowaniach sądowych
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat
 • przygotowanie wezwań do zapłaty raz na kwartał
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu
 • wnoszenie opłat należnych od WM tytułem podatków i innych obowiązków publicznoprawnych
 • obsługa kadrowo-płacowa w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowników WM, wynagrodzeń zarządu WM, umów zlecenia, naliczanie ZUS, deklaracje PIT, deklaracje ZUS
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
 • dostęp do systemu dla Zarządcy
 • kontakt telefoniczny i online dla Zarządcy, zarządu WM z księgową w godzinach pracy księgowości
 • kontakt telefoniczny mieszkańców z księgową w godzinach 11.00 – 15.00

 

Uzyskaj ofertę cenową
Usługa STANDARD ROZSZERZONY PREMIUM
realizacja przelewów (faktury i inne zobowiązania)
otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych
księgowanie faktur
księgowanie wyciągów bankowych
aktualizacja danych właścicieli
prowadzenie naliczeń
naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
naliczanie odsetek
wystawianie wymiarów opłat
przygotowanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach
generowanie książeczek opłat
rozliczanie mediów
obsługa kadrowo-płacowa
sporządzanie sprawozdań finansowych
sporządzanie deklaracji CIT
złożenie deklaracji CIT
kwartalne raportowanie do Zarządcy o stanie finansowym WM
windykacja należności (wezwanie do zapłaty)
windykacja należności (przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby dochodzenia należności przysługujących WM w postępowaniach sądowych)
kontakt Zarządcy z księgową
kontakt zarządu WM z księgową
kontakt księgowej z mieszkańcami
dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
dostęp do systemu dla Zarządcy

Pakiet WINDYKACJA

W przygotowaniu

Pakiet FIRMA

Pełna księgowości:

usługa kompleksowa zawiera oprócz prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych wymaganych przepisami prawa (wszelkich, jakich obowiązek wystąpi w stosunku do spółki), również 1 godzinę doradztwa księgowego/gospodarczego gratis w miesiącu, prowadzenie wszystkich spraw bieżących oraz reprezentację przed urzędami na podstawie udzielonych pełnomocnictw (US, ZUS). Możliwość  przekierowania  wszystkich pism i telefony z urzędów

Dodatkowo:

 • porządzenie wniosków kredytowych, leasingowych, itp.
 • opłaty urzędowe, np. skarbowe
 • reprezentacja przed urzędami podczas kontroli
 • sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat
 • sporządzanie pism, umów, uchwał

 

Kadry i płace- kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa :

rozliczana miesięcznie, zawiera oprócz z prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych wymaganych przepisami prawa również prowadzenie oraz przechowywanie akt osobowych w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę; rozliczanie diet, delegacji, prowadzenie wszystkich spraw bieżących oraz reprezentację przed urzędami na podstawie udzielonych pełnomocnictw (US, ZUS, PIP); obsługa PFRON, doradztwo dot. zagadnień kadrowo-płacowych, itp. sporządzanie i dostarczanie PIT-ów, deklaracji ZUS,

 Dodatkowo :

 • płaty urzędowe, np. skarbowe
 • legalizacja zatrudnienia obcokrajowców
 • reprezentacja przed urzędami podczas kontroli

 

Książka przychodów i rozchodów jednego podmiotu lub spółki cywilnej :
rejestracja wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody), zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami, wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

IT i SYSTEMY

Pakiet zawiera usługę kompleksowego wsparcia informatycznego.

Obejmuje on zdalne rozwiązywanie problemów użytkowników związanych z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania.

W szczególności oferujemy:

 • usuwanie awarii oprogramowania oraz sprzętu
 • instalacja oraz konfiguracja oprogramowania
 • wsparcie eksploatacyjne
 • systemy zabezpieczeń sprzętu
 • szkolenie oraz doradztwo dla firmy
 • rejestrowanie zgłoszeń oraz wsparcie merytoryczne z zakresu IT
 • diagnostyka i wymiana sprzętu IT
 • wynajem sprzętu
 • tworzenie stron www
 • integracja systemów
 • tworzenie baz danych
Dowiedz się więcej

WSPARCIE TECHNICZNE UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Zakres usług

 • przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach
 • obsługa infolinii 24/7
 • rejestrowanie zgłaszanych problemów
 • zlecanie usuwania awarii i napraw części wspólnych budynku
 • kontrolowanie prawidłowego wykonywania zleconych prac poprzez stały kontakt z Wykonawcą i współpracę z Zarządcą nieruchomości
 • stały kontakt ze Zgłaszającym podczas realizacji usterek
 • bieżące informacje o statusie realizacji usuwania wad i usterek
 • organizowanie wykonawców także na potrzeby właścicieli mieszkań
 • raportowanie w systemie informatycznym wykonania zleconych prac zgodnie z przesłaną dokumentacją fotograficzną oraz informacjami od Wykonawców
 • comiesięczne raporty o zgłaszanych usterkach i awariach oraz realizacji ich usuwania
 • monitorowanie lokalnego rynku usług remontowych i naprawczych w celu współpracy z najlepszymi fachowcami – terminowość, jakość solidność wykonania zlecenia jako kryteria wyboru Wykonawcy
 • przygotowanie i obsługa umów stałych związanych z funkcjonowaniem budynku, między innymi:
  • sprzątanie
  • ochrona
  • monitoring
  • konserwacja
 • koordynowanie procesu ogrzewania w nieruchomościach
 • prowadzenie kalendarza kontroli okresowych i obsługa ofert na ich wykonanie
 • organizowanie konkursów ofert na potrzeby remontowe obsługiwanych budynków

Cena za pakiet:  7 gr netto/ m2 

Uzyskaj szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni to gwarancja optymalnej ochrony mienia przed różnymi zdarzeniami losowymi takimi jak np. pożar, ale również kradzieżą czy dewastacją.  Na polisie nie może zabraknąć ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Opcjonalnie ochroną można objąć odpowiedzialność władz spółdzielni oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych za skutki podjęcia błędnych decyzji. Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które posiadają w swojej ofercie produkty dedykowane wspólnotom i spółdzielniom. Pozwala to na maksymalną ochronę, co więcej dopasowaną do potrzeb konkretnej wspólnoty czy spółdzielni, dzięki czemu Klient płaci tylko za to czego potrzebuje.

Ubezpieczenie mieszkań

Ubezpieczenie mieszkania to niezbędna ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak zalanie, pożar, kradzież z włamaniem oraz innymi, rzadziej występującymi, zjawiskami. Dzięki polisie właściciel mieszkania zyskuje pewność, że jego mienie zostanie przywrócone do stanu sprzed szkody, bez dodatkowych kosztów po swojej stronie.

W zakresie podstawowym ubezpieczeniem objęte są mury oraz elementy stałe nieruchomości, instalacje techniczne, wykładziny, sanitariaty, okna, drzwi itp. Dodatkowym ubezpieczeniem obejmowane jest mienie znajdujące się w mieszkaniu, w tym np. meble, sprzęt elektroniczny czy biżuteria. Standardowym dodatkiem do ubezpieczenia mienia jest także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim, na przykład, gdy zalejemy mieszkanie sąsiada. Zakres tego ubezpieczenia zazwyczaj można poszerzyć o szkody wyrządzone poza domem również przez członków rodziny.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Ubezpieczenie zabezpiecza majątek przedsiębiorcy przed szkodami spowodowanymi przez m.in. pożar, siły natury czy kradzież z włamaniem. Ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy pozwoli z kolei uniknąć konsekwencji finansowych, w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności.

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości jest obowiązkiem wszystkich zarządców prowadzących faktyczną działalność w tym zakresie. Podpisanie pierwszej umowy o zarządzanie wiąże się z wymogiem posiadania ubezpieczenia.

PRAWNY

Zakres usług

 • porady i wsparcie prawne za pośrednictwem poczty e-mail
 • opiniowanie projektów uchwał tworzonych przez Zarządcę na rzecz jego Klientów
 • opiniowanie projektów umów tworzonych przez Zarządcę na rzecz jego Klientów
 • analiza prawna dokumentów
 • analiza i ewentualne uzupełnienia do projektów niestandardowych uchwał tworzonych przez Zarządcę na rzecz jego Klientów
 • analiza i ewentualne uzupełnienia do projektów niestandardowych umów tworzonych przez Zarządcę na rzecz jego Klientów
 • analiza i ewentualne uzupełnienia do projektów pism w obrocie prawnym dla Zarządcy na rzecz Klientów (z wyłączeniem postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych itp.)
 • wsparcie w zakresie przedsądowej windykacji należności (ocena prawna zasadności itp.).

W pakiecie 3 lub 5 godzin wsparcia IT, 9.00 -17.00, dni robocze.

Po wykorzystaniu pakietu: 150 zł netto/godz.

Wsparcie prawne bez pakietu – 250 zł netto/godz.

Usługi prawne dotyczące: postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych, w tym sądowa windykacja należności objęte osobnym cennikiem. Szczegóły u przedstawicieli Dom Best.

Uzyskaj szczegółową ofertę
Opinie

Zaufaj naszym partnerom

Management Łukasz Supiński
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
„Jako zarządca nieruchomości działam na rynku od 9 lat. Bardzo się cieszę, że trafiłem do zespołu Dom Best. Profesjonalizm i nowoczesne metody wprowadzane na rynek zarządców nieruchomości mieszkaniowych sprawiły, że praca daje zadowolenie i satysfakcje. Jako zarządcy, dostajemy od Dom Best produkty, dzięki którym nasza praca to przyjemność.”
z Dom Best od marca 2022 r.
Czytaj więcej
Finanse Projekt Agnieszka Krupa
Ostróda, Elbląg, Olsztyn
„Usługi księgowe cechuje dokładność, profesjonalizm, ogromna wiedza i systematyczność.
W kontaktach z pracownikami zawsze spotykam się z ogromną kompetencją oraz profesjonalizmem. Wart uwagi jest także system obsługi technicznej i inwestycyjnej dla Wspólnot Mieszkaniowych. Pragnę także podkreślić wysoką jakość świadczonych usług, które przejawiają się życzliwością i zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych obowiązków. Gorąco polecam firmę do współpracy.”
Z Dom Best od września 2022r.
Czytaj więcej
Bartłomiej Pawlikowski
Kraków
„Podczas pierwszych zebrań wspólnot, które organizowałem, otrzymałem duże wsparcie nie tylko merytoryczne, ale również poprzez wsparcie bardziej doświadczonych kolegów, którzy przyjechali, by mi pomóc. To bardzo pomogło mi nabrać pewności siebie i dzięki temu nie miałem problemów, gdy już samodzielnie prowadziłem kolejne zebrania.
Dom Best to firma z dużym potencjałem w szczególności w obszarze nowych technologii wdrażanych w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych.”
z Dom Best od marca 2022 r.
Czytaj więcej
S&G Dom s.c. Iwona Groszkowska, Agnieszka Sowa
Lublin, Dęblin
„Uważam, że system do obsługi wspólnot mieszkaniowych jest najlepszy na rynku. Nie wyobrażam sobie zarządzania nieruchomościami bez tak dobrze rozwiniętego systemu. Świetnie współpracujesię z działem od usterek co też ułatwia pracę zarządcy.”
z dom Best od czerwca 2022 r.
Czytaj więcej
Portepol Sp. z o.o. Ewa Mul
Bydgoszcz, Toruń
„Zdecydowałam się nawiązać współpracę z Dom Best, bo zobaczyłam w tym swoją szansę na rozwój zawodowy, poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznego doświadczenia przy wsparciu profesjonalnej i działającej od kilku lat organizacji. Wynagrodzenie spełniające moje oczekiwania Firma z dużym potencjałem. Oferuje sporo praktycznych narzędzi pracy np. nowoczesne kanały dostępu dla mieszkańców, mobilna aplikację dla zarządców itp.”
z Dom Best od lipca 2022 r.
Czytaj więcej
Arbor Nieruchomości Agata Kłosińska
Olsztyn
„Od pewnego czasu chodził za mną pomysł pracy na własny rachunek. Dom Best oferował współpracę w ramach umowy B2B. Oparcie w tak solidnym partnerze jak Dom Best, zmniejsza ryzyko prowadzenia własnej działalności. Na start dostałam bazę klientów. Mogę również liczyć na pomoc działu prawnego, IT, księgowego i technicznego. Dla osoby wchodzącej w temat zarządzania nieruchomościami, wsparcie takiej firmy jak dom Best, jest nieocenione.”
z Dom Best od września 2022 r.
Czytaj więcej
Zarządzanie Nieruchomościami Rafał Jaskulski
Lublin
„Pracownicy DOM BEST to wieloletni, samodzielni księgowi, z dużym doświadczeniem i dobrą znajomością zagadnień z zakresu funkcjonowania wspólnot, a także systemu do obsługi księgowej wspólnot. System DOM5 jest bardzo intuicyjny i może być rozbudowany o wiele modułów tj. dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.”
z Dom Best od lipca 2022 r.
Czytaj więcej
All testimonials
    Zyskaj czas na zarządzanie

Nie pracuj w firmie, pracuj nad firmą

Skontaktuj się z nami
Księgowość wspólnot mieszkaniowych
Księgowość spółdzielni mieszkaniowych
Usterki, awarie
Wsparcie IT
Ubezpieczenia
Usługi prawne
Sprawozdania finansowe
Zgłaszanie szkód
Regulaminy rozliczeń
Audyty księgowe
Rozliczenie okresu deweloperskiego
Program do obsługi WM
Aplikacje do obsługi technicznej
Rozliczenia mediów
Założenie wspólnoty mieszkaniowej
Plany gospodarcze
Kontrole okresowe obiektów
Pożytki
Podatki
Wsparcie dla Zarządców
Części wspólne

Nasi Partnerzy