Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie Nieruchomościami – oferta:

W celu przygotowania dla Państwa oferty na zarządzanie nieruchomościami prosimy o wypełnienie znajdującego się poniżej formularza.

Na podstawie otrzymanych od Państwa danych przedstawimy wstępną ofertę.

Adres nieruchomości (ulica, dzielnica)

Kontakt (e-mail, telefon)

Metraż nieruchmości

Informacje dodatkowe (rok budowy budynku, liczba lokali, czy są windy, jakie większe remonty były wykonane w ciągu ostatnich lat)