Struktura

Struktura

DZIAŁ TECHNICZNY tel. 91 312 49 13 lub 91 44 22 141 wew. 101, 102, 111, 112, 113

 • przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek itp. w budynkach wspólnotowych (nr tel. wew. 102)
 • prowadzenie i rozliczanie prac konserwacyjnych i remontowych
 • prowadzenie spraw w zakresie szkód i ubezpieczeń
 • utrzymywanie kontaktów i podejmowanie decyzji wspólnie z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w wyżej wymienionych sprawach
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie modernizacji lokali
 • udzielanie właścicielom informacji i odpowiedzi we wszystkich sprawach techniczno-remontowych

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH/WINDYKACJA tel. 91 312 49 14 lub 91 44 22 141 wew. 110, 114

 • współpraca z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach:
 • wynajmu części wspólnych (tereny, nośniki reklamowe, operatorzy usług telekomunikacyjnych)
 • adaptacji strychów
 • zwoływanie i organizowanie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych
 • prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Wspólnot Mieszkaniowych (statuty, uchwały, regulaminy itp.)
 • ustalanie sposobu spłaty zadłużenia właścicieli, najemców i dzierżawców wobec Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zawieranie porozumień w sprawie spłaty zaległości
 • współpraca z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie podejmowania decyzji windykacyjnych
 • informacja oraz udzielanie odpowiedzi w sprawach sądowych i komorniczych

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH tel. 91 312 49 11 lub 91 44 22 141 wew.: 105, 106, 107, 108, 109

 • prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych
 • rozliczanie właścicieli
 • rozliczanie kosztów i przychodów Wspólnot Mieszkaniowych
 • wyjaśnianie wysokości opłat i innych naliczeń
 • wyjaśnianie stanów kont poszczególnych właścicieli, w tym stanu zadłużenia
 • udzielanie informacji i odpowiedzi w wyżej wymienionych sprawach
 • rozliczanie mediów
 • naliczanie i zmiany norm zużycia wody, śmieci, itp.
 • wystawianie faktur dla właścicieli
 • sprawy z zakresu wywozu śmieci i gabarytów
 • udzielanie informacji i odpowiedzi w sprawach rozliczeń mediów (energia cieplna, woda)

EKSPLOATACJA, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI: 91 312 49 15 lub 91 44 22 141 wew. 115

 • organizowanie i nadzór w sprawach utrzymania czystości i terenów zielonych
 • udzielanie informacji i odpowiedzi w sprawach porządku i ładu w nieruchomościach oraz prawidłowego ich użytkowania
 • zagospodarowania i utrzymania terenów przy budynkach