Informujemy o dodaniu na stronie dombest.pl sekcji „Formularze i Pliki”, w której znajdą Państwo wzorce dokumentów do pobrania oraz e-formularze do przekazywania informacji zarządcy np. odczyty wodomierzy.

box-1    box-3