Formularz odczytu wodomierzy

Formularz odczytu wodomierzy

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica (wymagane)

Nr klatki (wymagane)

Nr lokalu (wymagane)

Stan wodomierza (wymagane)

Nr wodomierza (wymagane)

Data odczytu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Uwagi